[Android] Hướng dẫn phân biệt "Mã kích hoạt" và "Mã khuyến mãi"

Theo dõi