[Android] Gói K+ có thể sử dụng cùng lúc trên bao nhiêu thiết bị?

Theo dõi