[IOS] Tôi đã mua gói kênh K+ hoặc các gói khác trên nền tảng web, Smart TV thì xem trên IOS được không?

Theo dõi