Admin Support

 • Tổng số các hoạt động 293
 • Hoạt động sau cùng
 • Thành viên kể từ ngày
 • Đang theo dõi 0 người dùng
 • Được theo dõi bởi 0 người dùng
 • Bình chọn 3
 • Đăng ký 144

Tổng quan hoạt động

Hoạt động gần nhất của Admin Support
 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [Web] Hướng dẫn mua gói dịch vụ trên FPT Play

  B1: Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play. B2: Tìm đến mục “Mua gói” ở danh sách phía trên giao diện chính hoặc vào trực tím mục “Truyền hình”, các phim thuộc gói dịch vụ muốn xem. B3: Lựa chọn g...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [TV] Hướng dẫn mua gói dịch vụ trên FPT Play

  B1: Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play. B2: Tìm đến mục “Mua gói” trên giao diện chính để đến giao diện mua gói dịch vụ hoặc vào trực tiếp mục “Truyền hình”, các phim thuộc gói dịch vụ muốn xe...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [IOS] Hướng dẫn mua gói dịch vụ trên FPT Play

  B1: Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play. B2: Nhấn vào icon hình “Ngôi Sao” ở góc trên bên phải giao diện chính để đến giao diện mua gói dịch vụ hoặc vào trực tiếp mục “Truyền hình” hoặc các phi...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [Android] Hướng dẫn mua gói dịch vụ trên FPT Play

  B1: Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play. B2: Nhấn vào icon hình “Ngôi Sao” ở góc trên bên phải giao diện chính để đến giao diện mua gói dịch vụ hoặc vào trực tiếp mục “Truyền hình” hoặc các phi...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [BOX] Hướng dẫn mua gói dịch vụ trên FPT Play

  B1: Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play. B2: Chọn mục “Tài khoản” trên giao diện chính hoặc vào trực tiếp mục “Truyền hình”, các phim thuộc gói dịch vụ muốn xem. B3: Chọn “Gói dịch vụ” trong ...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [Web] Khuyến mãi tháng 09.2019

  1.  Ưu đãi hấp dẫn khi mua Gói HBO GO +   Nội dung: Khách hàng mua Gói HBO GO trên FPT Play sẽ được hưởng các ưu đãi sau Lần đầu đăng ký mua gói dịch vụ HBO GO 30 Ngày chỉ 50.000 VND. Khách hàng...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [Box] Khuyến mãi tháng 09.2019

  1.  Ưu đãi hấp dẫn khi mua Gói HBO GO +   Nội dung: Khách hàng mua Gói HBO GO trên FPT Play sẽ được hưởng các ưu đãi sau Lần đầu đăng ký mua gói dịch vụ HBO GO 30 Ngày chỉ 50.000 VND. Khách hàng...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [TV] Khuyến mãi tháng 09.2019

  1.  Ưu đãi hấp dẫn khi mua Gói HBO GO +   Nội dung: Khách hàng mua Gói HBO GO trên FPT Play sẽ được hưởng các ưu đãi sau Lần đầu đăng ký mua gói dịch vụ HBO GO 30 Ngày chỉ 50.000 VND. Khách hàng...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [IOS] Khuyến mãi tháng 09.2019

  1.  Ưu đãi hấp dẫn khi mua Gói HBO GO +   Nội dung: Khách hàng mua Gói HBO GO trên FPT Play sẽ được hưởng các ưu đãi sau Lần đầu đăng ký mua gói dịch vụ HBO GO 30 Ngày chỉ 50.000 VND. Khách hàng...

 • Admin Support đã tạo một bài viết,

  [Android] Khuyến mãi tháng 09.2019

  1.  Ưu đãi hấp dẫn khi mua Gói HBO GO +   Nội dung: Khách hàng mua Gói HBO GO trên FPT Play sẽ được hưởng các ưu đãi sau Lần đầu đăng ký mua gói dịch vụ HBO GO 30 Ngày chỉ 50.000 VND. Khách hàng...